Začali jsme v létě roku 2018, kdy se uskutečnil pilotní příměstský výtvarný relaxační tábor v prostorách vysočanské Pragovky. 

Už víte kdy, co a kde. A teď už jen proč.

Na začátku byla nespokojenost. Nelíbilo se mi, s čím chodil můj nejstarší syn ze školky a pak už i ze školy.  Přišlo mi, že by to šlo dělat víc cool, a hlavně že by to pro děti mohlo mít větší význam. A tak jsem pomalu začala sbírat materiály. Čas plynul a nám se narodil třetí chlapeček. A já onemocněla roztroušenou sklerózou a musela přehodnotit spoustu věcí. 

Když máte roztroušenou sklerózu, jste často unavení a každodenně bojujete i s dalšími symptomy, které tohle onemocnění přináší.
Má rodina je v tom se mnou. Všichni se učíme, aby nám spolu bylo dobře a nikdo na tom nebyl bit… 

Je to dlouhá dobrodružná cesta, na které je dobré obklopovat se lidmi, věcmi, zážitky, které vám dělají dobře, těší vás, dělají váš život radostným a smysluplným. 
Najednou to do sebe všechno nějak zapadlo a je z toho Rudý Slon. 

Naše workshopy jsou tu pro děti od čtyř do sedmnácti let. 

Menší děti vnáší do skupiny spontánnost a starší děti jsou díky nim ohleduplnější. 

Nikoho neučíme u stojanu malovat zátiší. 

Snažíme se dětem ukazovat jiný pohled na svět a věci kolem nás. Malujeme společně a na velkých plochách. Učíme se tak spolupracovat a vnímat, že každý díl skládanky je pro celé dílo stejně důležitý. 

Pracujeme s materiály, které jsou všude kolem nás a mnohdy jsou považovány za odpad. Na druhou stranu máme k dispozici kvalitní barvy značky UMTON. Prostě nic neděláme napůl.   

Chodí k nám hosté, kteří rozšiřují naše obzory. Byli u nás už vědci, žongléři, medici, hudebníci a těší se k nám další.

Naše workshopy mají skvělé umístění. Jsme ve vysočanské Pragovce. V místě prodchnutém novým uměním. Genius loci tohoto areálu přilákal spoustu umělců a my máme možnost občas nahlédnout do jejich ateliérů a třeba se inspirovat, zeptat, prostě dýchat atmosféru živého umění.

Po každém výtvarném bloku se protáhneme a zařádíme si, někdy naopak zarelaxujeme, čteme si pohádky, pouštíme hudbu, prostě tvoříme, blázníme a užíváme si čas spolu.  

O děti je skvěle postaráno, podle jejich potřeb. Nejedeme na výkon, těší nás, že na všechno máme dost času, navíc v krásném, inspirativním prostředí.